Språktrening i frivilligsentralen

Språk er en viktig nøkkel til integrering og kan være en døråpner til arbeidsliv og utdanning, samt sivilsamfunn for øvrig. Derfor er språktrening et viktig tilbud hos frivilligsentralene.

Hele 163 frivilligsentraler søkte og fikk tildelt midler til språktrening i 2023. Dette er en økning på ca. 36% fra i året før. Nå er det nye søknadsmuligheter for alle frivilligsentraler!
Formålet med tilskuddet er å bidra til å øke norskferdighetene til personer med innvandrerbakgrunn gjennom lokale møteplasser og aktiviteter.
20. mars gjennomføres et frokostmøte hvor NFS presenterer praktisk informasjon rundt tilskuddsordningen, samt at nyttige tips og erfaringer vil deles. 

Søknadsskjemaet er åpent i perioden 15.mars - 19. april. Les Informasjonsbrev om tilskuddsordning for vilkårene og lenke til søknadsskjemaet.

Har du spørsmål eller innspill ta gjerne kontakt

Vennlig hilsen

Norges Frivilligsentraler
Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn
Møte mellom mennesker

Rådgiver inkludering og mangfold
Anita Væting
413 58 308 anita@norgesfrivilligsentraler.no

Besøksadresse: Markensgate 35 (2. etasje), 4612 Kristiansand S
Postadresse: Postboks 99, 4662 Kristiansand S
www.frivilligsentral.no

Annen informasjon

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler