Mer om Frivilligbørs

Frivilligbørs er en møteplass der næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlige tjenesteprodusenter kan møtes for å inngå sosiale partnerskap og kontrakter om samarbeid.

Frivilligbørs er et internasjonalt konsept, som legger tilrette for mer og bedre samarbeid på tvers. På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

Dette er også en flott mulighet for deg som ønsker å bli frivillig. Her møter du mange lag og foreninger som gjerne vil ha deg med på laget.

Det finnes frivilligbørs i flere land, der du kan lese mer.

Video fra Drammen Frivilligbørs 2017

Eksempler på avtaler

  • Koret får låne øvingslokaler mot at de synger på julebordet til bedriften
  • Fotballklubben rydder skog mot at kommunen gruser opp banen
  • Velforening rydder ved sykehjemmet mot at sykehjemmet serverer mat og drikke under arbeidet
  • Interesseorganisasjon arrangeres temamøte mot at kommunen deltar med innlegg
  • Forening sjekker brannvarslere hos hjemmeboende eldre mot gratis lokaler til møtevirksomhet

Konkrete avtaler

Her finner du lister over avtaler som er inngått på ulike sentraler:

Bilder

Mer informasjon

Det er Norges Frivilligsentraler som har utarbeidet denne nettsiden i samarbeid med frivilligbørsene i Drammen, Svelvik, Lørenskog, Stavanger, Sandefjord og Nordre Follo. Men det er ingen som eier konseptet "Frivilligbørs". Dersom du ønsker å lære mer eller starte med frivilligbørs, kan du ta kontakt med en eksisterende frivilligbørs som du finner på kartet på startsiden.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler