Offentlig

Offentlige virksomheter har stor nytte av å delta på Frivilligbørs.
  • Vær synlig og bli kjent med lokalmiljøet på en ny måte.
  • Finn ressurser som kan gjøre din virksomhets aktiviteter enda bedre.
  • Møt spennende mennesker og bygg nettverk med engasjerte organisasjoner og bedrifter.
  • Bidra til mer og bedre samspill på tvers.
  • La nye samarbeid bidra til utvikling og læring i din virksomhet.
  • Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler