Personvernerklæring for Norges Frivilligsentraler

Dette dokumentet handler om hvordan Norges Frivilligsentraler samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Innledning

Ved Norges Frivilligsentraler er vi opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen informerer vi om hvordan vi innhenter, oppbevarer og bruker personopplysninger. Vårt mål er å være helt åpne om de data vi samler inn og gi deg forståelse for hvordan disse dataene brukes og evt. deles.

Hvilke opplysninger vi samler inn og behandler

Informasjon om de som besøker nettsidene våre

For de som besøker våre nettsider, samler vi inn bruksdata for å kunne tilpasse sidene best mulig. Vi benytter Google Analytics til å måle bruken av nettsidene. IP-adressen anonymiseres ved at vi sletter den siste siffergruppen. All kommunikasjon foregår over sikker forbindelse med https.

Informasjon om de vi er i kontakt med

Vi lagrer ofte telefonnummer og e-post på de vi er i kontakt med. Når det gjelder e-post, tar vi vare på inn- og utgående e-poster for arkivbehov. Vi har ikke noe sentralbord, men bruker en mobiltelefon som hovednummer.

Informasjon om våre deltakere

Når Norges Frivilligsentraler gjennomfører arrangement, trenger vi av og til å vite hvilke personer som deltar. Her lagrer vi for det meste kontaktinformasjon og ev. spør vi om å signere samtykke.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi har i vårt offisielle register over landets sentraler opplysninger om navn på daglig leder og styreleder ved hver sentral. Hver sentral har med pålogging tilgang til å se kontaktopplysninger for daglig leder og styreleder ved alle landets sentraler. Ut over dette deler vi ikke personopplysninger med noen utenfor vår organisasjon.

Dine rettigheter

Personer som har personopplysninger hos Norges Frivilligsentraler kan be om følgende:

 • Få tilgang til personopplysninger vi har om vedkommende
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette. Kontaktinformasjon står nederst i dokumentet.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, er det fint om du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

Kontaktinformasjon

Norges Frivilligsentraler

 • Org.nr: 816 133 912
 • Kontaktpersoner
  • Gijs Mans, daglig leder
  • Marte Tangen, styreleder
 • Telefon: 988 17 952 (Gijs Mans)
 • E-post: post@norgesfrivilligsentraler.no
 • Postadresse: Postboks 99, 4662 Kristiansand S.
 • Besøksadresse: Markedsgate 35 (2. etasje)


Annen informasjon

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler