Tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen

Norges Frivilligsentraler har fått tildelt midler fra IMDi gjennom ekstraordinært tilskudd, og i den forbindelse ønsker vi å legge til rette for at frivilligsentraler kan søke om midler til lokale informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen

Forskningsrapport utført av Oslo MET utgitt juni 2021 viser til at lokalt tilpasset informasjon nådde bedre ut til deler av målgruppen og vaksinasjonstallene økte. Store eller små lokale tiltak har betydning for befolkningen rundt om i distriktene. 

Norges Frivilligsentraler oppfordrer derfor alle frivilligsentraler som har, eller ønsker å starte opp med lokale tiltak eller aktivitet, til å søke. Målrettet formidling av myndighetenes vaksinasjonsråd og annen korona relatert informasjon som hovedformål er forutsetningene.

Tiltak som innebærer oppsøkende virksomhet i form av råd og veiledning om vaksinering av personer i målgruppen, herunder oppsøkende virksomhet, prioriteres. Det kan søkes om midler til alle aktiviteter og tiltak innenfor formålet. Eksempler på dette kan være tema eller informasjonskveld i samarbeid med NAV, vaksinasjonskontor, andre instanser eller lokale foreninger. Ta i bruk etablerte kontaktpunkter og nettverk mellom innvandrermiljøene og lokale organisasjoner og engasjerte enkeltpersoner for å nå ut med informasjon. Besøke bedrifter som har en stor andel med arbeidsinnvandrere for å formidle informasjon. 

Få inspirasjon og les hva andre har gjort tidligere i Idebanken. Andre eksempler på tiltak kan også sees på IMDI sin side, lær fra andre.

Målsetningen er at tiltak eller aktiviteter bidrar til å:

  • formidle myndighetenes vaksinasjonsråd for å nå delene av innvandrerbefolkningen som har lav andel vaksinerte, blant annet enkelte grupper av arbeidsinnvandrere.
  • Formidle annet korona relatert informasjon
  • formidle informasjon som skal ivareta innvandrergrupper med ulike språklige og digitale og kulturelle forutsetninger, og ulik tilknytning til det norske samfunnet.

Les mer om overordnet tilskuddsordning fra IMDi

Søknadskriterier og praktisk informasjon:

  • Lokale tiltak og aktiviteter må oppfylle formålet med utlysningen og gjennomføres innen utgangen av juni 2022.
  • Tilskuddet dekker ikke investeringer og generell drift av organisasjonen
  • Søknadsfrist 10.mars. 
  • Tilskuddsmottakere skal rapportere innen 15. august. Rapporten må beskrive hvordan aktiviteten/tiltaket har bidratt til å nå målene for ordningen. Nærmere rapporteringskrav vil framgå av tilskuddsbrev til søker som får innvilget støtte.
  • IMDi forvalter et totalt tilskudd på 20 mill. kroner og mottok i alt 153 søknader. NFS har mottatt tilskudd på 200 000 kroner til å fordele på lokale informasjonstiltak. NFS ønsker å fordele midlene til flere prosjekter for å nå store deler av landet, ulike språkgrupper.

Har du spørsmål til søknaden? Ta kontakt med Elisabeth Stenberg på elisabeth@norgesfrivilligsentraler.no eller 920 20 733 

Spørreskjema er stengt


Annen informasjon

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler