Tips

Her får du noen generelle råd om hva du må tenke på når du skal starte frivilligbørs.

Ressurser

 • Sett av ressurser til planlegging – opprett en prosjektgruppe med ansvar for planlegging og gjennomføring av arrangementet.
 • Arranger gjerne sammen med kommunen – dette er et nyttig arrangement som bidrar til utvikling av lokalsamfunnet. Mange kommuner vil samarbeide mer med frivillighet og lokalt næringsliv men vet ikke hvordan.
 • Rekrutter medhjelpere til selve arrangementet: frivillige, kommuneansatte, folkevalgte, fagforeningsrepresentanter eller observatører fra nabokommuner som vil lære.

Utstyr

 • Vurder anskaffelse av digital løsning for påmelding av deltagere og registrering av avtaler
 • Skaff gjerne utstyr som løfter arrangementet; hatter til børsmeglere, fint papir til plakater, plakatholdere, navneskilt etc.

Aktuelle tema

Her ser du noen aktuelle tema/kategorier som en kan "handle med" på en børs:

 • Kloke hoder: Kompetanse, kurs eller rådgiving
 • Varme hjerter: Tid for andre, være et medmenneske
 • Nyttige never: Dugnadshjelp, arrangementsstøtte
 • Festligheter: Underholdning, opplevelser
 • Gode forbindelser: Hospitering, mentor, nettverk
 • Husrom: Låne lokaler, lagerplass
 • Ting & Tang: Låne/arve utstyr/materialer

Forankring

 • Invitere dere inn og fortell om frivilligbørs på møter for lokalt næringsliv, kommunedirektørens ledergruppe, utvalgte kommunale tjenester, idrettsråd, kulturråd eller frivillighetsråd.
 • Be kommunen om skrive om arrangementet på kommunale nettsider og i epost til ledere, og i. ev. epost til frivillighet og lokalt næringsliv.

Mobilisering og markedsføring

 • Hyr gjerne inn en dyktig og populær konferansier til å lede arrangementet
 • Gi ordfører en aktiv rolle: f.eks. ordfører inviterer, forteller om børsen på viktige møter og åpner børsen.
 • Lag egne målrettede invitasjoner til lokale lag og foreninger, kommunale tjenester, lokale bedrifter og lokal presse. Send e-post invitasjoner flere ganger
 • Etabler gjerne egen Facebookside for arrangementet
 • Bruk gjerne den internasjonale frivilligbørs logoen og frivilligsentralens logo i invitasjoner

Dokumentasjon og etterarbeid

 • Sørg for at arrangementet blir godt dokumentert med foto og ev. film til markedsføring av neste års arrangement.
 • Vis resultater: Send alle inngåtte avtaler på e-post til alle deltagerne og lokal presse i etterkant.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler